Bartholomeus Gasthuis

Uw zorg is onze zorg
Heeft u tijdelijk of blijvend zorg nodig? Dan is het Bartholomeus Gasthuis in de Utrechtse binnenstad het aangewezen adres voor u.

De woon- en zorgoplossingen van het Bartholomeus Gasthuis

  • Serviceappartementen: beschut en toch zelfstandig wonen, terwijl u gebruik kunt maken van alle voorzieningen van het huis.
  • Woonzorgcentrum: zelfstandig wonen als u (meer) zorg nodig heeft.
  • Groepswonen: een veilige, beschutte woonomgeving voor mensen met dementie met 24 uur per dag toezicht.

Plus: een breed palet aan services voor welzijn

Onze visie op welzijnszorg is de basis voor ons handelen en heeft als doel missie: u helpen om uw leven zoveel mogelijk voort te zetten zoals u dat gewend was, óók in de groepswoning. Wij zorgen ervoor dat de leef- en woonomgeving, de werkprocessen, de bejegening en de kennis en vaardigheden van onze medewerkers naadloos op elkaar aansluiten. Dat is nooit klaar: we blijven altijd leren en op zoek naar verbetering.

Omdat welzijn zo belangrijk is voor de zelfstandigheid, gezondheid en het levensplezier, besteden we daar veel aandacht aan. Niet alleen met een rijk gevuld activiteitenprogramma, maar ook met brasserie Zunte en diverse zalen om iets te vieren.

In het Salushuys staat het lichamelijk welzijn centraal. Daar kunt u allerlei verwendiensten krijgen, zoals bijvoorbeeld nek-, lichaam en/of voetmassage, gezichtsbehandeling, nagelstyling, beweegprogramma’s en lichttherapie.

In het Otiumhuys is aandacht voor het geestelijk welzijn. Hier is plaats voor ontmoeting, verstilling, bezinning en beschouwing. Daarnaast is er een geestelijk begeleider waarmee u, als u dat wilt, kunt praten over uw innerlijke balans.

Algemene contact informatie

Lange Smeestraat 40
3511 PZ Utrecht
030 2310254
Website: www.bartholomeusgasthuis.nl/
info@bartholomeusgasthuis.nl
Zorgbemiddelaar

Op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur via telefoonnummer 030 239 31 58 en e-mail zorgbemiddelaar@bartholomeusgasthuis.nl


De vestigingen van Bartholomeus Gasthuis

Bartholomeus Gasthuis

Lange Smeestraat 40 , 3511 PZ Utrecht , 030 2310254
Gevestigd in een monumentaal pand staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Wij willen voor de bewoners van onze stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed …
Verpleging en verzorging (wijkverpleging) Behandeling Volledig of Modulair Pakket Thuis Dagbesteding (Wmo) Hulp bij huishouden Eerstelijnsverblijf Respijtzorg of logeeropvang Zorghotel Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Kleinschalig groepswonen (dementie) Veilig wonen (BOPZ) Aanleunwoning Zorgwoning (inleunwoning) Wonen in een woonzorgcomplex Alarmering Restaurant Welzijnsactiviteiten Extra huishoudelijke hulp en verzorging Service en diensten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Verenigingen Digitale communicatie met netwerk cliënt Individuele begeleiding Palliatief terminale zorg Serviceappartement
Vestigingsinformatie

Alle locaties