Woonzorgcentrum Vredenoord

Een vestiging van Woonzorgcentrum Vredenoord

Medewerkers staan 24 uur voor u klaar om zorg en ondersteuning te bieden. Dit kan zowel op lichamelijk of psychisch gebied zijn. Samen met u wordt gekeken, wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat samen het beste kunnen doen. De vragen kunnen variëren van huishoudelijke hulp tot professionele zorg en verpleging. Met als doel dat u zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en leven.

De huisarts blijft uw behandelend arts en u maakt gebruik van de eerstelijns paramedici (b.v. fysiotherapeut, diëtiste, logopediste).

Verpleeghuiszorg
Verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd als de zorg thuis te complex geworden is en een verblijf in een verpleeghuis de beste oplossing is. Binnen Vredenoord zijn verzorgenden en verpleegkundigen 24 uur per dag aanwezig. Bij verpleeghuiszorg is naast de indicatie ‘verblijf’ ook de indicatie ‘behandeling’ noodzakelijk.

Voor het professioneel aanbieden van deze behandeling zijn artsen en paramedici, zoals fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en een muziektherapeut beschikbaar. De specialist ouderengeneeskunde wordt uw behandelend arts in plaats van de huisarts; hij werkt samen met paramedici binnen een behandelteam.

Soms is de complexe zorg, die in het verpleeghuis geboden kan worden noodzakelijk vanwege een lichamelijke beperking, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding, maar soms kan dementie centraal staan als probleem. Deze laatste groep cliënten krijgen zorg op een speciaal ingerichte psychogeriatrische afdeling van ons woonzorgcentrum.

Zelfstandige appartementen met zorg dichtbij
Wilt u zelfstandig blijven wonen, terwijl u minder makkelijk uw huis kunt onderhouden? Of heeft u behoefte aan een gelijkvloerse woning omdat u minder mobiel bent geworden? Misschien woont u graag alvast dichtbij (zorg) voorzieningen omdat u in de toekomst wellicht wat extra hulp nodig heeft? Huur dan een aanleunwoning in Woonzorgcentrum Vredenoord, complex 'Intermezzo'. Dit complex met tweeënveertig zelfstandige huurappartementen, is verbonden met het hoofdgebouw van Vredenoord via een interne brug op de 1e etage.

U kunt in Intermezzo gebruik maken van de voorzieningen en diensten van Vredenoord zoals:

  • zorg
  • alarmopvolging
  • warme maaltijd
  • huishoudelijke hulp
  • kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste
  • welzijnsactiviteiten

Staat uw zorgbehoefte er niet bij? Neem dan contact op met onze zorgbemiddelaar.


Woonzorgcentrum Vredenoord is onderdeel van Woonzorgcentrum Vredenoord.

Over Woonzorgcentrum Vredenoord:

Vredenoord is een woonzorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg. Vredenoord is gevestigd in Huis ter Heide. Cliënten (100) voelen zich thuis, er is ruimte voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Van origine is Vredenoord een christelijke organisatie waar iedereen welkom is. Met het motto “…  Lees verder over Woonzorgcentrum Vredenoord →

Andere vestigingen van Woonzorgcentrum Vredenoord:

Alle locaties