ZorgSpectrum

Ieder mens is anders, iedere vraag is anders. Daarom bieden wij een breed spectrum aan passende ondersteuning en behandeling: op het juiste moment én op de juiste plek. De vele mogelijkheden variëren van lichte ondersteuning thuis tot intensieve zorg in een beschermde woonomgeving. Dat doen wij in de regio Nieuwegein, Vianen en Houten.

Onze missie
Wij willen samen invulling geven aan de verbinding met onze klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. Met elkaar ondersteunen wij mensen om het heft in eigen hand te nemen voor een betekenisvol leven. Samen sta je sterk. Samen kun je meer bereiken, meer delen en nog sterker verder. Dit samenspel maken we waar vanuit een organisatiecultuur waarin onze drie kernwaarden Samen, Betrokken en Professioneel op elk niveau tot bloei komen.

Onze visie
Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan. Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen.
Dat doen we vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor elkaar en interesse in ieders cultuur. Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit wetenschappelijke onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties. Deze krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Onze kernwaarden
Samen — Wij investeren in de kracht van samenwerken vanuit een open dialoog. Meerwaarde creëren we daarbij met elkaar: klanten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, partnerorganisaties en samenleving. Samen werken betekent ook dat je elkaar persoonlijk leert kennen. Met aandacht voor wat iemand kan en door de
omgeving te betrekken.
Professioneel — Samen met onze klant en zijn netwerk bundelen we onze krachten en werken we aan persoonsgerichte doelen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Vanuit onze deskundigheid herkennen we de hulpvraag die de klant aan ons stelt en bieden we op vakbekwame wijze passende ondersteuning.
Betrokken — Met hart en waardering voor onze klanten voelen we ons betrokken bij hun leven. Wij kennen de klant, zijn naasten en onze collega’s. Met respect voor de ander verdiepen wij ons in elkaar. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen. Vriendelijk en gelijkwaardig zoeken we samen naar mogelijkheden.

Algemene contact informatie

Edisonbaan 14-B
3439 MN Nieuwegein
030 6575045
Website: www.zorgspectrum.nl/
info@zorgspectrum.nl
Social media - Facebook

https://www.facebook.com/Zorgspectrum/


De vestigingen van ZorgSpectrum

ZorgSpectrum locatie De Dichter

Roland Holstlaan 1, 3, 5 en 7 , 3431 GP Nieuwegein , 030 6575045
Woonsfeer Aan de Richterslaan (ingang aan de Roland Holstlaan) in Nieuwegein heeft woningcorporatie Mitros het seniorencomplex ‘De Dichter’ ontwikkeld. Het is een modern gebouw met woningen die zo zij…
Kleinschalig groepswonen (dementie) Veilig wonen (BOPZ) Wonen in een woonzorgcomplex Serviceappartement Alarmering Maaltijden aan huis Extra huishoudelijke hulp en verzorging Vrijwilligers Digitale communicatie met netwerk cliënt Geestelijke verzorging Familie- en mantelzorg Verpleging en verzorging (wijkverpleging) Behandeling Volledig of Modulair Pakket Thuis Palliatieve zorg Gespecialiseerde verpleging Individuele begeleiding Begeleiding bij dementie Hulp bij huishouden
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof

Vuurscheschans 75-77 , 3432 TX Nieuwegein , 030 6575045
Woonsfeer ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof is een zorglocatie met een huiselijke sfeer. Het is modern, licht en gezellig. Binnen staan veel planten en ook buiten is volop groen aanwezig. Zo is er…
Restaurant Dagbesteding (Wmo) Dagbehandeling (Wlz) Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Kleinschalig groepswonen (dementie) Geriatrische revalidatiezorg Eerstelijnsverblijf Respijtzorg of logeeropvang Zorghotel Nachtopvang Crisisopname Palliatief terminale zorg Veilig wonen (BOPZ) Welzijnsactiviteiten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Verenigingen Digitale communicatie met netwerk cliënt Service en diensten
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum Herstel bij ons locatie St. Antonius ziekenhuis

Koekoekslaan 1 , 3435 CM Nieuwegein , 030 6575045
In het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein bevindt zich op afdeling B3 de afdeling ZorgSpectrum Herstel bij ons. Deze revalidatieafdeling is vooral bedoeld om te herstellen na een ziekenhuisopname en…
Geriatrische revalidatiezorg Eerstelijnsverblijf Zorghotel Digitale communicatie met netwerk cliënt Service en diensten
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie Vreeswijk

Lekboulevard 10 , 3434 GL Nieuwegein Nieuwegein , 030 6575045
Woonsfeer ZorgSpectrum locatie Vreeswijk is een kleine en overzichtelijke zorglocatie direct aan de Lek. Het karakter van het oude vissersdorp is terug te zien in het interieur en ook te voelen in de…
Restaurant Dagbehandeling (Wlz) Dagbesteding (Wmo) Begeleiding bij dementie Volledig of Modulair Pakket Thuis Behandeling Verpleging en verzorging (wijkverpleging) Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Alarmering Welzijnsactiviteiten Geriatrische revalidatiezorg Eerstelijnsverblijf Respijtzorg of logeeropvang Crisisopname Veilig wonen (BOPZ) Aanleunwoning Serviceappartement Maaltijden aan huis Service en diensten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Verenigingen Digitale communicatie met netwerk cliënt
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis

Het Kant 193 , 3995 GZ Houten , 030 6575045
Woonsfeer Bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis is er niet alleen aandacht voor zorg, wij ondersteunen u ook in het welzijn en het welbevinden. Daarom is er onder meer een uitgebreid…
Dagbesteding (Wmo) Dagbehandeling (Wlz) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Serviceappartement Aanleunwoning Alarmering Volledig of Modulair Pakket Thuis Geriatrische revalidatiezorg Eerstelijnsverblijf Respijtzorg of logeeropvang Zorghotel Nachtopvang Crisisopname Palliatief terminale zorg Maaltijden aan huis Restaurant Welzijnsactiviteiten Service en diensten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Digitale communicatie met netwerk cliënt
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf

Stationserf 82 , 3991 KZ Houten , 030 6575045
Woonsfeer ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf is een modern verpleeghuis dat voldoet aan de eisen van deze tijd. In de gangen op de afdelingen is veel lichtinval en kunt u uitkijken op de…
Service en diensten Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Kleinschalig groepswonen (dementie) Wonen met zorg voor specifieke doelgroepen Veilig wonen (BOPZ) Welzijnsactiviteiten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Digitale communicatie met netwerk cliënt
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein

Hof van Batenstein 1 , 4131 HA Vianen , 030 6575045
Woonsfeer ZorgSpectrum locatie Hof van Batenstein is een grote, levendige locatie in Vianen. Het is een multifunctioneel centrum, waarvan het woonzorgcentrum deel uitmaakt. In het gebouw zijn verder…
Welzijnsactiviteiten Verpleging en verzorging (wijkverpleging) Volledig of Modulair Pakket Thuis Behandeling Palliatieve zorg Begeleiding bij dementie Individuele begeleiding Dagbesteding (Wmo) Dagbehandeling (Wlz) Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie) Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek) Kleinschalig groepswonen (dementie) Aanleunwoning Serviceappartement Restaurant Alarmering Hulp bij huishouden Eerstelijnsverblijf Respijtzorg of logeeropvang Veilig wonen (BOPZ) Service en diensten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Digitale communicatie met netwerk cliënt
Vestigingsinformatie

ZorgSpectrum locatie De Plataan

Ruinkamp 1 , 4133 GX Vianen , 030 6575045
Woonsfeer ZorgSpectrum locatie De Plataan is een appartementencomplex in Vianen, waar wij een nieuw thuis bieden voor mensen met (vergevorderde) dementie. Woningbouwcorporatie Lekstedewonen is…
Kleinschalig groepswonen (dementie) Veilig wonen (BOPZ) Service en diensten Familie- en mantelzorg Vrijwilligers Geestelijke verzorging Digitale communicatie met netwerk cliënt
Vestigingsinformatie

Alle locaties