Over de IVVU

De IVVU is een vereniging van zorgorganisaties in de regio Utrecht. De leden richten zich op het bieden van kwalitatief verantwoorde ouderenzorg in de meest brede zin. Collectief uitgangspunt van de leden is het realiseren van (gespecialiseerde) zorg, ondersteuning en dienstverlening, die aansluit op de vraag en wensen van de cliënten.

Uitgaande van de zelfstandigheid en diversiteit van haar leden wil de IVVU herkenbaar zijn in kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan haar leden. Zij behartigt, waar mogelijk, de algemene belangen van de leden en voert specifieke besluitvorming uit, zoals door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Indien daarvoor ruimte bestaat, streeft de IVVU ernaar meerwaarde te bieden aan te onderscheiden groepen van leden, bijvoorbeeld in subregionaal verband. De IVVU is een actieve netwerkorganisatie, die, met praktische activiteiten en kennis van de regionale situatie, inspeelt op de ontwikkelingen in het veld. De betrokkenheid van en inzet van ervaring en kennis door leden bepaalt mede de effectiviteit van de activiteiten. De IVVU streeft daarom naar een breed draagvlak bij de leden, zorgt voor een slagvaardig bestuur en maakt voor de uitvoering van haar taken gebruik van een deskundig bureau. De IVVU zoekt naar afstemming met relevante partijen, indien dat meerwaarde heeft voor de leden en uitgangspunten van de IVVU.

De uiteindelijke doelstelling van de IVVU is voorwaarden te creëren en de leden te faciliteren, zodanig dat zij hun maatschappelijke functie in relatie tot de zorg en ondersteuning van ouderen optimaal kunnen vervullen en ongewenste effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bovenstaande opdracht kan worden vertaald in de volgende 4 kerntaken, die in de nota Kerntaken en Activiteiten IVVU (onder deze tekst te downloaden) zijn uitgewerkt:
Kerntaak 1: Beleidsbeïnvloeding en -ondersteuning met het oog op de belangen van de leden
Kerntaak 2: Vernieuwende projecten
Kerntaak 3: Informatiediensten
Kerntaak 4: Participatie/betrokkenheid

Activiteitenplan en Jaarverslag
De nota Kerntaken en Activiteiten IVVU 2021 kunt u hier downloaden. Ook het Jaarverslag IVVU 2020, waar het verslag INOU Activiteiten 2020 deel van uitmaakt, kunt u hier downloaden.

Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Uit haar midden heeft de ALV een bestuur gekozen. De voorzitter van de vereniging wordt door de ALV benoemd.

Bestuur en bureau

Bestuur IVVU
Mirjam Hagen - voorzitter (bestuurder QuaRijn)
Jeroen Schackman - secretaris/penningmeester (bestuurder Zorggroep De Vechtstreek)
Joyce Jacobs - vice-voorzitter (bestuurder De Wulverhorst)
Micha van Akkeren - lid (bestuurder Beweging 3.0)
Anne Bosman - lid (bestuurder Accolade Zorg)

Bureau IVVU
Kees Weevers - algemeen secretaris
maandag tot en met donderdag
Marga Overeem - secretaresse
maandag, dinsdagochtend, donderdag

Leden IVVU

Beweging 3.0 (Amersfoort) - website Beweging 3.0
De Koperhorst (Amersfoort) - website De Koperhorst
St. Pieters en Bloklands Gasthuis (Amersfoort) - website St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Zonnehuisgroep Amstelland (Amstelveen) - website Zonnehuisgroep Amstelland
Pro Senectute (Amsterdam) - website Pro Senectute
Huize Het Oosten (Bilthoven) - website Huize Het Oosten
Woon- en zorgcentra De Bilthuysen (Bilthoven) - website De Bilthuysen
Accolade Zorggroep (Bosch en Duin) - website Accolade Zorggroep
Zorggroep De Vechtstreek (Breukelen) - website De Vechtstreek
Zorg- en Wooncentrum De Haven (Bunschoten) - website De Haven
Zorggroep Sint Maarten (Denekamp) - website Sint Maarten
ISZ De Brug (Driebergen) - website ISZ De Brug
Domus Magnus (Haarlem) - website Domus Magnus
Woonzorgcentra De Rijnhoven (Harmelen) - website De Rijnhoven
Vredenoord (Huis ter Heide) - website Vredenoord
Amaris (Laren) - website Amaris
Maria Dommer (Maarssen) - website Maria Dommer
Zorgspectrum (Nieuwegein) - website Zorgspectrum
De Wulverhorst (Oudewater) - website De Wulverhorst
Careyn (Schiedam) - website Careyn
Lyvore (Soest) - website Lyvore
Bartholomeus Gasthuis (Utrecht) - website Bartholomeus Gasthuis
Leger des Heils Midden-Nederland (Utrecht) - website Leger des Heils Midden-Nederland
Vecht en IJssel (Utrecht) - website Vecht en IJssel
AxionContinu (Utrecht) - website AxionContinu
Zorggroep Charim (Veenendaal) - website Charim
QuaRijn (Wijk bij Duurstede) - website QuaRijn
Warande (Zeist) - website Warande

Over de IVVU

Werken in de zorg

In de ouderenzorg zijn de komende jaren veel nieuwe medewerkers nodig, zowel in de zorg thuis als in de verpleeghuizen.…
Lees meer
Over de IVVU

Informatieve websites over zorg

Op deze pagina vindt u links naar websites van organisaties die specifieke informatie bieden over de (ouderen)zorg.…
Lees meer
Over de IVVU

Kwaliteit van zorg

Zorgorganisaties streven er naar de best mogelijke zorg te verlenen die aansluit bij de wensen en behoeften van de…
Lees meer
Over de IVVU

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Op deze pagina vindt u informatie over de opzet en activiteiten van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Het…
Lees meer

Alle locaties