Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Op deze informatiepagina vindt u informatie over de opzet en activiteiten van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht, dat in september 2018 is gestart, is een initiatief van de IVVU en wordt gefinancierd met ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht.

Doel van het innovatienetwerk is het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuizen door gericht te innoveren en duurzaam te implementeren. Belangrijke elementen daarbij zijn het verwerven van kennis en het delen van ervaringen over innovatie(s) door de deelnemers. Aan het project nemen 28 zorgorganisaties uit de zorgkantoorregio Utrecht deel.