Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Op deze informatiepagina vindt u informatie over de opzet en activiteiten van het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. Het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht, dat in september 2018 is gestart, is een initiatief van de IVVU en wordt gefinancierd met ontwikkelbudget van Zorgkantoor Utrecht.

Doel van het innovatienetwerk is het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuizen door gericht te innoveren en duurzaam te implementeren. Belangrijke elementen daarbij zijn het verwerven van kennis en het delen van ervaringen over innovatie(s) door de deelnemers. Aan het project nemen 28 zorgorganisaties uit de zorgkantoorregio Utrecht deel.

Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Innovatienetwerk organiseert in februari en maart tweedaagse masterclasses over innoveren

Onlangs is de masterclassreeks Gericht innoveren en duurzaam implementeren gestart voor nieuwe deelnemers (17 cursisten…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Masterclasses Innovatienetwerk 2020

In september 2018 is het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht gestart met 28 deelnemende organisaties. Sinds die tijd…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Format Businesscase voor zorginnovaties

In opdracht van het Innovatienetwerk ontwikkelt Sinzer een specifiek format voor het opstellen van een maatschappelijke…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Masterclassreeks Gericht innoveren en implementeren

Masterclass 1. Visie en strategie (deel 1) Op 21 maart 2019 startte de masterclassreeks ‘gericht innoveren en duurzaam i…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Bijeenkomsten Innovatienetwerk

Voor de deelnemers aan het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Rapport Innovatie(s) in Utrechtse verpleeghuizen

Het rapport Innovatie(s) in Utrechtse verpleeghuizen is gebasseerd op een inventarisatie onder de 28 deelnemers aan het…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Tweedaagse Masterclass 21 en 22 februari 2019

Op 21 en 22 februari jl. heb je deelgenomen aan de tweedaagse masterclass van het Innovatienetwerk over Gericht…
Lees meer
Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht

Deelnemers Innovatienetwerk

De volgende organisaties nemen deel aan het Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht - INOU: Beweging 3.0 De Koperhorst St.…
Lees meer